Nawigacja

Witamy na naszej stronie!

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
  Tychy 43-100
  ul. Borowa 123
  nasza10@poczta.onet.pl

 • 032 218 36 12


Wiadomości

 • 19.09.2013

  Stypendia szkolne.

 • Zapraszamy uczniów klas I - III  na zajęcia prowadzone w ramach  Programu Profilaktycznego Edukacji Antynikotynowej "Nie pal przy mnie proszę" pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Program ma charakter zajęć warsztatowych porządkujących treści dotyczące zdrowego trybu życia.Celem głównym programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 • 11.03.2014

  Dzień otwarty w Gimnazjum nr 3

   

 • 28.02.2014

  Zasady  rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2014/2015

 • 28.02.2014

  Kryteria naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 • 24.02.2014

  Sześciolatek w szkole.

 • 24.09.2013

  Ubezpieczenie uczniów.

 • 22.11.2013

  Regulamin korzystania z  szafek szatniowych.

 • 22.11.2013

  Profilaktyka Raka Szyjki Macicy.

 • Rada Rodziców

  Apel do Rodziców!

  Apelujemy do szanownych Państwa o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców.Gromadzone w ten sposób środki są wykorzystywane na zaspokajanie różnorodnych potrzeb Waszych Dzieci.Kupujemy nagrody dla uczniów uczestniczących w szkolnych konkursach.
  Wzbogacamy księgozbiór biblioteki szkolnej, prenumerujemy czasopisma. Kupujemy pomoce naukowe. Dofinansujemy zajęcia pozalekcyjne.
  Uzupełniamy drobny sprzęt do pracowni komputerowej.
  Dzieci biorące udział w przedsięwzięciach poza szkołą korzystają z biletów komunikacji miejskiej.
  Roczna składka na I dziecko wynosi 70 zł., na II dziecko 40 zł., kolejne dzieci zwolnione są z opłaty. Wpłat można dokonywać w ratach.
  Dziękujemy serdecznie za wpłaty.