Nawigacja

Witamy na naszej stronie!

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach
  Tychy 43-100
  ul. Borowa 123
  nasza10@poczta.onet.pl

 • 032 218 36 12


Wiadomości

 •     NUMER KONTA RADY RODZICÓW

       66 1240 1330 1111 0010 6102 1649

           

 • INFORMACJA

  W ZWIĄZKU Z EWALUACJĄ ZEWNĘTRZNĄ

  W DNIACH 10 – 13 MAJA 2016

  PLANUJE SIĘ PRZEPROWADZENIE WYWIADU GRUPOWEGO Z RODZICAMI

  TERMIN: 11 MAJA 2016 (środa), godzina 8.00 - 9.00

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach

  ma zaszczyt zaprosić wszystkich Rodziców,

  Babcie i Dziadków na konferencję pt.:

  RODZICE, SZCZĘŚLIWE DZIECI

  czyli

  O RELACJACH W RODZINIE

  Termin: 9 kwietnia 2016r. godz. 10.00 – 14.00

 • Szkoła wzięła udział w Rządowym programie wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.  Nasza biblioteka szkolna otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek cieszących się zainteresowaniem uczniów. Dzieci wybierały tytuły książek, które chciałyby przeczytać wypełniając ankietę czytelniczą.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

   

  Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • KOMUNIKAT

  Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
  praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

  Już na przełomie roku 2015/2016 mija najbliższy termin składania wniosku z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, jak i przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna" i "Partnerstwa strategiczne".

 • 20.08.2015

  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPRAWKI SZKOLNEJ UMIESZCZONE ZOSTAŁY W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW.

 • DOPALACZE

  Gdzie szukać pomocy?

  800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego.

 •  
  Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach uruchamia od września  kolejny - już VIII, semestr Śląskiego Uniwersytetu Dziecięcego Gaudeamus pt.:"Co nam w duszy gra?". Słuchaczami Ś ...
 • Zgodnie z art. 22ac ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) uczniowie I i II oraz IV klas szkoły podstawowej w roku szkolnego 2015/16 mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.  
  W związku z powyższym na podstawie art. 22ak tej samej ustawy szkoła nieodpłatnie wypożyczy uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową, zapewni uczniom dostęp do podręczników 
  i materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną oraz przekaże uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwracania. 
  Podręczniki i materiały edukacyjne zostaną Państwa dzieciom wypożyczone  w pierwszych dniach września 2015 r. (po podpisaniu przez rodziców i uczniów odpowiedniego regulaminu) oraz przekazane zostaną wybrane przez nauczycieli materiały ćwiczeniowe. 
  Proszę nie kupować żadnych podręczników i ćwiczeń do kl. I, II oraz IV.
  Wyjątek stanowią podręczniki do religii – należy je zakupić.

 • Zapraszamy do odwiedzenia strony Tyskiego Portalu Oświatowego www.oswiata.tychy.pl oraz nowej strony Miejskiego Zarządu Oświaty, dostępnej zarówno poprzez Portal jak i pod "starym" adresem, tj. www.mzo.tychy.pl.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

  Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Szanowni Rodzice!

  Wśród uczniów naszej szkoły pojawiły się przypadki wszawicy.

  Zaleca się, abyście Państwo podjęli niezwłoczne działania dotyczące codziennego przeglądu czystości skóry włosów.

  W przypadku stwierdzenia wszawicy należy dziecko pozostawić w domu do czasu usunięcia wszy. Proszę zapoznać się z następującymi materiałami: pssetychy.pis.gov.pl i znaleźć z dn. 29.01. 2013 r. Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży.

 • Bezpieczeństwo dzieci online.

  Zgodnie z Rządowym Programem „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przyjętym w dniu 8 lipca b.r. rolą szkoły i rodziców jest skuteczna ochrona uczniów przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Zadaniem szkoły jest edukacja rodziców w zakresie bezpiecznego użytkowania przez dzieci nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej. Proponujemy zapoznanie się z publikacją „Bezpieczeństwo dzieci  online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów” dotyczącą zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa w Internecie. Wersja cyfrowa dostępna jest na stronie http://dzieckowsieci.fdn.pl/bezpieczenstwo-dzieci-online-kompendium-dla-rodzicow-i-profesjonalistow